Lò Sưởi

  • Thông số:

    Volumetric weight / density (Khối lượng riêng) (kg/m3): 2,73
    Coefficient of absorption (Hệ số hấp thu) (%): 0,12
    Porosity (Trạng thái rỗ) (%): 1,89

  • Xuất xứ: Châu âu
  • Thẻ:
Liên hệ: 0961683783

Mô tả chi tiết